ویزای خود حمایتی اسپانیا

ویزای خودحمایتی اسپانیا

فهرست مطالب

ویزای خود حمایتی اسپانیا شامل روشی بوده که در آن فرد از طریق اثبات تمکن مالی (اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی) به کمک ارائه اوراق قانونی بانکی، مجوز حضور در کشور اسپانیا را کسب می‌کند. در این روش فرد متقاضی از منابع مالی خوبی در کشور مبدأ خود برخوردار بوده و به کار و فعالیت در اسپانیا نیازی ندارد. در واقع شخص مهاجر توانایی حمایت مالی را از خود داشته و به نهاد و سازمانی درون اسپانیا به‌منظور حمایت احتیاجی ندارد. قدرت پرداخت هزینه‌های زندگی خود و خانواده و برطرف نمودن تمامی مایحتاج مربوط به زندگی و خرید مسکن از شروط استفاده از اقامت خود حمایتی اسپانیا است. در واقع کشور اسپانیا نیز به چنین افرادی اجازه کار و فعالیت در هیچ مرکز قانونی و دولتی را نمی‌دهد. به همین دلیل در زمان انتخاب باید به نوع اقامت و شرایط پیرامون آن دقت مضاعفی نمایید.

آشنایی با ویزای خودحمایتی

VapeXYZ is a leading global distributor of disposable vapes, offering a wide selection of top brands at both wholesale and retail prices. We specialize in providing a diverse range of premium vape brands for bulk purchase, ensuring our products meet industry standards for a satisfying vaping experience.

Our product line includes the popular Al Fakher Vape, known for its robust flavor and long-lasting experience of up to 8000 puffs. We are proud to be a major distributor of Al Fakher Vape, offering both retail and wholesale options. We also provide the Al Fakher Crown Bar 8000, a favorite among our customers, available for Großhandel (wholesale) purchase.

VapeXYZ is also a trusted supplier of the Bang Box series, including the Bang Box 12000 and the Bang Box 20000, each offering a high number of puffs for extended vaping enjoyment. The Bang Vape series, including the Bang King 15000, is also part of our extensive collection, providing a rich and satisfying vaping experience.

We offer the Elf Box series, renowned for its sleek design and high puff count. Our collection includes the Elf Box 12000 and Elf Box 14000, each designed to deliver a unique vaping experience.

In addition, we carry the Waspe Vape, a brand known for its innovative design and quality.

Our commitment to quality and variety extends to our offering of the Waka Vape, and the RandM Tornado, each providing a unique vaping experience. We also offer the Puff Al Fakher, a compact and convenient option for vape enthusiasts.

At VapeXYZ, we cater to vape enthusiasts everywhere, shipping our products worldwide. Whether you’re looking for individual purchase or wholesale options, we provide flexible purchasing solutions to meet your needs. Discover top disposable vape brands such as Bang King, Al Fakher, RandM Tornado, Waspe, Waka, and more at Vapexyz.com. VapeXYZ is your best place to bulk buy disposable vapes at competitive prices.

The Al Fakher Crown Bar 8000 Puffs Disposable Vape Device is a popular product in the vaping market. This device is renowned for its high puff count, with each unit capable of delivering up to 8000 puffs. This makes it a long-lasting option for users, as indicated by various listings and user reviews.

The Al Fakher Crown Bar comes in a variety of flavors, including Peach Ice, Two Apple, and Berry Ice, among others. Some listings also mention unique flavors like White Flash and Gum. The device is also available in different pack sizes, ranging from single units to packs of 3, 5, and even 10. This offers flexibility to users depending on their usage patterns and preferences.

Several listings highlight the Al Fakher Crown Bar’s ability to produce a ‘big cloud’, indicating a strong vapor production that is often appreciated by experienced vapers. Some versions of the device are also rechargeable, adding to its longevity.

In addition to the standard Al Fakher Crown Bar, there are also Pro versions available. These likely offer enhanced features or performance, although specific details vary by listing. Some listings also mention a product called the Al Fakher Magic Love 8000 Puffs Crown Bar, suggesting a special edition or variant of the standard device.

Overall, the Al Fakher Crown Bar 8000 Puffs Disposable Vape Device is a versatile and durable option for vapers, offering a wide range of flavors, a high puff count, and strong vapor production. Its availability in various pack sizes and the presence of rechargeable and Pro versions further enhance its appeal to a broad range of users.

 آشنایی بیشتر با مفهوم ویزای خود حمایتی اسپانیا

 مبنای اصلی در اقامت خود حمایتی اسپانیا اثبات تمکن مالی خود و تمامی کسانی است که تمایل دارید با خود به اسپانیا برده و در آنجا به همراه آنها ساکن شوید. مزایای فراوانی مانند عدم نیاز به ارائه مدرک زبان اسپانیایی و انگلیسی، عدم احتیاج به انتقال سرمایه به بانک‌های اسپانیا و بهره‌مندی از تمامی حقوق طبیعی چون تحصیل، درمان، افتتاح حساب که در پی چنین درخواستی نهفته است، بسیاری را به استفاده از این روش مجاب نموده است. فرد درخواست‌کننده فقط با اقامت 6 ماه از سال درون اسپانیا مجاز به تمدید اقامت شده و برای دائمی نمودن آن نیز شرایط سخت و غیر قابل اجرایی در پیش ندارد.

شرایط ویزای خودحمایتی

شرایط ویزای خود حمایتی اسپانیا

 با نگاهی به شرایط اقامت خود حمایتی اسپانیا متوجه می‌شویم که این نوع اقامت در واقع بیشتر مطلوب افراد متمول و مرفه جامعه یا بازنشستگانی است که حقوق و مزایای مالی ثابتی را دریافت کرده و نگران درآمد خود در کشور اسپانیا نیستند. به همین دلیل است که به این روش خاص اقامت بازنشستگی یا تمکن مالی نیز گفته می‌شود. بدین ترتیب از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که شما را واجد شرایط اخذ ویزا برای اقامت در اسپانیا می‌کند، می‌توان به حقوق بازنشستگی، دریافت سود قابل‌توجه سپرده حساب بانکی، اخذ اجاره‌بها از املاک و مستقلات و در نهایت سود دریافتی از سهام شرکت‌ها را نام برد. با داشتن یکی از این شرایط اخذ اقامت کار چندان دشواری نیست. چراکه به‌راحتی ثابت می‌کنید، به کار در اسپانیا نیازی نداشته و خود دارای منبع درآمدی قابل قبولی و موجهی هستید.

مزایای استفاده از ویزای خود حمایتی اسپانیا

مزایای فراوان استفاده از روش دریافت اقامت از طریق خود حمایتی بسیار متنوع و قابل‌تأمل است. به‌گونه‌ای که بسیاری را ترغیب نموده این راه را بر دیگر روش‌های موجود ترجیح دهند. به‌راستی اقدام به اخذ اقامت خود حمایتی اسپانیا مراحل آسان‌تری داشته و شرایط سخت روش‌های دیگر را از مقابل متقاضیان برمی‌دارد. به همین دلیل کسانی که سرمایه مالی دارند به روش‌های دیگر اقامت فکر هم نمی‌کنند. با هم برخی از این مزایای را بررسی می‌کنیم.

مزایای استفاده از ویزای خودحمایتی

 · عدم نیاز به تکلم به زبان اسپانیایی:

 شما در روش‌های دیگر اقامت موظف هستید، به طور کامل به زبان اسپانیایی تکلم نمایید. درحالی‌که در اقامت خود حمایتی اسپانیا لزومی به پایبندی به این شرط ندارید. البته عدم محدودیت سنی نیز این روش را برای بسیاری محبوب و مطلوب نموده است.

 · ثبات اقتصادی و سیاسی:

 ثبات اقتصادی و سیاسی به شما کمک می‌کند، درگیر مخارج و هزینه‌های آتی خود نباشید. اگرچه شما نیازی به سرمایه‌گذاری و ثبت شرکت ندارید؛ اما زندگی در کشور با نرخ اقتصادی روبه‌رشد آرامش بیشتری را برایتان فراهم می‌سازد.

 · امکان تردد به کشورهای حوزه شنگن:

 شما با اخذ یک اقامت به‌راحتی مجوز تردد در بسیاری کشورهای حوزه شنگن و آن هم بدون اخذ ویزا و 133 کشور را به دست می‌آورید. بدین ترتیب می‌توانید در تمامی آن کشورها اقامت نموده، تفریح، زندگی و حتی سرمایه‌گذاری نمایید.

 · بهره‌مندی از خدمات بیمه درمانی و حساب بانکی:

 افتتاح حساب بانکی و بهره‌مندی از خدمات درمانی از مهم‌ترین مزیت‌ها به‌منظور زندگی در شرایط رفاه است. به همین دلیل این دو مؤلفه را به‌عنوان خدمات مهم اقامت خود حمایتی اسپانیا برای متقاضیان این نوع اقامت دولتمردان اسپانیایی در نظر گرفته‌اند.

 · تحصیل رایگان فرزندان:

 به‌محض اینکه خانواده خود را به اسپانیا منتقل سازید، فرزندان شما قادر هستند در مدارس این کشور به‌صورت رایگان تحصیل نمایند. بدین ترتیب لزومی برای نگرانی باب تحصیلات فرزندانتان در هر مقطع تحصیلی وجود ندارد و آنها را آزادانه مانند فرزندان بومیان این کشور در مدارس ثبت‌نام می‌کنند.

 · امکان دایر نمودن کار:

 شما می‌توانید برای رسیدن به درآمد به اجاره ملک، گردشگری، انرژی، کشاورزی، ترابری یا احداث رستوران بپردازید. ولی از ورود به ادارات دولتی و رسمی این کشور منع می‌شوید. این یعنی شما به‌عنوان کارمند و کارگر حق استخدام در سازمانی یا کار برای یک کارفرمای اسپانیایی را نداشته، اما شخصاً می‌توانید، شروع به کسب درآمد نمایید.

 · قابلیت استفاده از دانشگاه‌های برتر جهان:

 بهره‌مندی از دانشگاه‌های برتر جهان با رتبه‌بندی 143-157 به‌صورت رایگان مزیت بزرگ و بسیار قابل تأملی است که دانشجویان شیفته تحصیل که موفق به اخذ اقامت از طریق ویزای دانشجویی نشده‌اند را به سمت این نوع اقامت سوق می‌دهد. این مزیت حتی برای افرادی که به همراه فرزندان خود راهی این کشور می‌شوند؛ نیز صدق کرده و قابل دستیابی است.

قوانین ویزای خودحمایتی اسپانیا

قوانین اقامت خود حمایتی اسپانیا

قوانین اقامت خود حمایتی اسپانیا بیشتر حول اثبات روشی می‌چرخد که به تمکن مالی فرد متقاضی ختم می‌شود. در واقع فرد درخواست‌کننده باید بتواند، ثابت نماید که به کمک یکی از روش‌های یاد شده می‌تواند، تمامی مخارج خود را پوشش داده و به کار و فعالیت مجدد در این کشور نیازی ندارد. بدین ترتیب فقط این کشور را برای زندگی و بهره‌بردن از زیبایی‌های طبیعی و گردشگری آن انتخاب نموده است. اگر تصمیمتان از دریافت این ویزا رسیدن به اقامت دائم در این کشور است، باید بگوییم مسیر چندان طولانی در پیش ندارید. فقط کافی است در همان گام اول اقامت یک‌ساله را به مدد ویزای خود حمایتی دریافت نموده و سپس به تمدید آن بپردازید. در صورت تجدید تمدید در پایان 5 سال می‌توانید، اقامت دائم را برای خود و خانواده‌تان دریافت نمایید.

نکات مربوط به قوانین اقامت خود حمایتی اسپانیا

 حال که با قوانین اقامت خود حمایتی اسپانیا تا حدودی آشنا شده‌اید در این بخش به نکات حقوقی پیرامون این موضوع نیز می‌پردازیم. این نکات تا حد زیادی حدوحدود این قوانین را مشخص نموده و آگاهی‌تان را باب مقررات جاری این کشور برای مهاجران افزایش می‌دهد.

 1. توجه به لزوم حضور به مدت 184 روز به‌منظور حفظ مجوز اقامت
 2. عدم نیاز به پیوسته نمودن این مدت‌زمان
 3. امکان دریافت اقامت برای همسر و حتی فرزندان زیر شانزده سال
 4.  نیاز به اثبات درآمد کافی برای خود و همراهان
 5.  عدم نیاز به انتقال سرمایه به این کشور با این روش
 6.  مناسب برای افراد با وضعیت اقتصادی خوب
 7.  امکان سرمایه‌گذاری و خرید ملک تجاری و مسکونی
 8.  سودآوری سرمایه‌گذاری باتوجه‌به رشد اقتصادی بالای این کشور
 9.  عدم وجود محدودیت در پذیرش تعداد افراد متقاضی
 10.  نیاز به کمک‌گرفتن از مؤسسات باتجربه و آگاه به قوانین اقامتی

مدارک لازم جهت اقامت خود حمایتی اسپانیا

شما برای آنکه اقامت خود حمایتی اسپانیا را دریافت نمایید، به مدارک خاصی نیاز دارید که باید قبل از خروج از کشور آنها را به سفارت خارجه ایران تسلیم نمایید. این مدارک شامل تمامی گواهی‌های هویتی مانند شناسنامه، سند ازدواج، کارت ملی، عکس، گواهی تمکن مالی، سند محل زندگی در اسپانیا، گواهی عدم سوءپیشینه، گواهی سلامت پزشکی و تعدادی دیگر می‌شود. فرد متقاضی پس از جمع‌آوری این مدارک باید آنها را به یک دارالترجمه اسپانیای معتبر سپرده تا آن‌ها بر اساس اصل مدارک به ترجمه بپردازند. مدارک باید به مهر قوه قضائیه و وزارت خارجه رسیده تا اصلیت آنها ثابت گردد. دیگر متقاضی می‌تواند، آماده یک سفر قانونی به این کشوری پهناور، سرسبز و مدرن شود. از دیگر مدارک ضروری برای اقامت می‌توان به این موارد اشاره نمود:

 •  پاسپورت با حداقل 1 سال اعتبار
 •  گواهی عدم سوءپیشینه
 •  مدارک معتبر درآمدی
 •  گواهی سپرده و پرینت گردش ۶ماهه اخیر
 •  فرم درخواست ویزا
 •  گواهی تولد فرزندان

هزینه اقامت خود حمایتی اسپانیا

 یکی دیگر از دلایل محبوبیت اخذ اقامت خود حمایتی اسپانیا هزینه بسیار پایین و غالباً ناچیز آن به نسبت دیگر روش‌های جاری است. این مبلغ حتی برای همسر و فرزندان به یک‌سوم نیز کاهش می‌یابد. بدین ترتیب بیشترین هزینه شما مربوط به ترجمه مدارک و ارائه یک سند بانکی معتبر حاوی مبالغ قابل‌قبول برای اثبات تمکن مالی شما است. در غیر این صورت خرج دیگری یا نداشته یا چنان اندک است که قابل بازگوکردن نمی‌باشد. ولی توجه داشته باشید، به دلیل قیمت متغیر این هزینه برای شهرهای مختلف اسپانیا باید قبل از هر اقدامی با وکلای اقامتی تماس حاصل نمایید. بدین ترتیب بهتر می‌توانید بر قوانین حاکم بر آن فضا آگاه شده و مخارج خود را برآورد نمایید.

دریافت ویزای خود حمایتی اسپانیا

 دریافت ویزای خود حمایتی اسپانیا در واقع همان اقامت خود حمایتی اسپانیا است که گاهی اوقات با این نام خوانده می‌شود. بدین ترتیب تفاوتی بین این دو نبوده و فقط در کلمات باهم متفاوت هستند. بدین ترتیب برای اخذ ویزا نیز باید همان مراحلی را طی نمایید که برای اخذ اقامت ناچار به سپری نمودن آنها هستید. بدین ترتیب در ویزای خود حمایتی اسپانیا شما در ابتدا اجازه 90 روز اقامت را در کشور اسپانیا دارید. ولی در همان ماه اول باید برای دریافت کارت شناسایی اتباع خارجی اقدام نموده و پس از یک سال اقامت خود را تمدید نمایید. پس از 5 سال می‌توانید، اقامت دائم و پس از 10 سال توانایی دریافت پاسپورت این کشور را دارید.

سؤالات متداول

در این بخش به مهم‌ترین سؤالات شما حول اقامت خود حمایتی اسپانیا پاسخ می‌دهیم و ابهامات موجودتان را برطرف می‌سازیم. در صورت وجود برخی سؤالات دیگر باید با مراکز اخذ اقامت تماس گرفته و دغدغه‌های ذهنی خود را با مسئولین آنها در میان بگذارید.

 1. شرایط زندگی و امنیت در اسپانیا چگونه است؟

 وجود فناوری‌های متنوع، رشد اقتصادی بالا و فرهنگ غنی سبب شده، ناامنی و هرج‌ومرجی در اسپانیا مشاهده نشود. بدین ترتیب افرادی که قصد دریافت اقامت با خانواده و به همراه فرزندان خود را دارند در این کشور از امنیت بالای جانی، مالی و آبرویی کاملی برخوردار هستند و فرزندانشان در محیطی امن بزرگ خواهند شد.

 2. مراحل درخواست اخذ اقامت خود حمایتی چگونه است؟

 برای آنکه به‌صورت قانونی موفق به اخذ اقامت خود حمایتی اسپانیا شوید، طی نمودن این مراحل برای شما به‌عنوان متقاضی الزامی است. بررسی و جمع‌آوری مدارک، عقد قرارداد با مؤسسات فعال در زمینه اقامت و تکمیل مدارک از ابتدایی‌ترین مراحل کار است. بعد از آن ترجمه مدارک به همراه دریافت تأییدیه‌های قانونی، تهیه مدارک موردنیاز از طرف وکیل اسپانیایی و مراجعه به سفارت و ارائه درخواست نیز از مراحل بعدی و البته بسیار مهم در این مسیر است. در نهایت صدور و دریافت ویزا و سفر به کشور اسپانیا و ثبت درخواست می‌تواند، کار را به اتمام برساند.

 3. هزینه‌های زندگی در اسپانیا برای افراد دارای اقامت خود حمایتی به چه میزان است؟

 هزینه‌ها بسته به شهر انتخابی شما، نوع مسکن و شرایط آن و سبک زندگی‌تان متغیر است. ولی می‌تواند نسبت به دیگر کشورهای اروپایی بسیار پایین‌تر تمام شود. بدین ترتیب با تغییر در نوع اقامت تفاوتی در هزینه‌های زندگی شما ایجاد نمی‌شود.

 4. آیا نیاز به وثیقه برای اخذ اقامت خود حمایتی اسپانیا وجود دارد؟

 برای آنکه شما در اقامت خود حمایتی اسپانیا تصمیم به ماندگاری طولانی‌مدت در این کشور دارید، نیازی به ارائه وثیقه و اسناد به سفارت اسپانیا ندارید. بلکه فقط ترجمه‌های به این سازمان ارائه شده و اصل اسناد نزد متقاضی باقی می‌ماند. فقط تسلیم وثیقه در پروسه‌های ویزای توریستی نیاز بوده تا ضمانتی بر بازگشت توریست باشد.

 5. ویزای خود حمایتی اسپانیا برای چه کسانی مناسب است؟

 با نگاهی به شرایط و ویژگی‌های ویزای خود حمایتی اسپانیا متوجه می‌شویم این نوع سفر برای عده‌ای خاص مناسب‌تر است. اگرچه هیچ‌گونه محدودیتی برای سفر از این طریق وجود ندارد. از افرادی که مجاز هستند، از این روش استفاده کنند، می‌توان به این موارد اشاره نمود:

 •  افراد بازنشسته دارای مستمری ثابت و مکفی
 •  سرمایه‌گذاران در حوزه‌های مختلف دارای درآمد ثابت
 •  دورکاران مشغول به اشتغال در شرکت‌هایی غیر از نهادهای اسپانیایی
 •  افراد جویای ادامه تحصیل ناکام شده از اخذ ویزای تحصیلی در صورت داشتن تمکن مالی کافی

امتیاز نوشته
Dafür wählen Sie dann einfach Ihr Bonus Konto aus und klicken dort auf Auszahlung. sowohl für Zudem stehen Ihnen nicht alle Zahlungsmittel zur Verfügung. online spielen Curacao eGaming ist eine der strengsten Aufsichtsbehörden in der Gambling Branche. mobile casino vulkan Das" "allein zeigt schon perish Glücksspiellizenz von Curacao, die Spieler völlig transparent recherchieren können. lesen sie