مهاجرت از طریق تولد فرزند در اسپانیا

مهاجرت از طریق تولد فرزند در اسپانیا

فهرست مطالب

در این مقاله به بررسی مهاجرت از طریق تولد فرزند در اسپانیا می پردازیم. مهاجرت به اسپانیا برای بسیاری از افراد موردتوجه بوده، اما اخذ اقامت برای فرزندان از طریق تولد نیز موضوع دیگری است که دقت نظر بسیاری از والدین را به سمت خود جلب می‌نماید. یکی از قوانین به‌ منظور اخذ اقامت اسپانیا تولد در این کشور است. به همین دلیل بسیاری از والدین برای‌ آنکه فرزند آن‌ها راحت‌تر واجد شرایط اقامت در اسپانیا شود، سعی می‌کنند تا در این کشور دارای فرزند شوند. ولی به‌هرحال در این حالت نیز فرزند شما باید حداقل ۶ سال تحصیلی یا ۱۰ سال از عمر خود را قبل از سن قانونی در این کشور بگذراند تا شامل چنین مزیتی شود. البته در این حالت نیز تابعیت از آن فرزند شده و والدین وی از چنین موهبتی بی‌بهره هستند. به‌هرحال مهاجرت و کسب اقامت از راه تولد مسائل خاص خود را دارد که اگر تمایل به اطلاع از آن‌ها رادارید، مطالعه این مطلب راه‌گشا است.

مهاجرت و اخذ تابعیت اسپانیا از طریق تولد فرزند

بررسی شرایط پذیرش اقامت در اسپانیا برای فرزند

باتوجه‌به اینکه اسپانیا از سیستم خون در تابعیت استفاده می‌کند، بسیاری گمان می‌کنند با متولد شدن یک فرزند درون خاک اسپانیا شهروندی وی ثابت‌شده و نیازی به وجود شرایط دیگری نیست. ولی باید دانست تولد فقط یکی از مراحل بوده و نوزاد باید ازنظر خونی دارای شرایط دیگری نیز باشد تا دارای حق اقامت اسپانیا گردد. در ادامه بیشتر در مورد این شرایط سخن می‌گوییم.

 • تابعیت یکی از والدین

فرزند صرف اینکه در اسپانیا به دنیا آمده باشد، مجاز به دریافت حق تابعیت نبوده و فقط زمانی این حق برای وی به دست می‌آید که هر دو یا یکی از والدین وی نیز دارای تابعیت اسپانیا باشند. در این حالت بر طبق سیستم خون چنین مزیتی برای فرزند ایجاد می‌شود.

 • اخذ ویزای موقت تحصیل یا سرمایه‌گذاری

مادر و پدری که دارای ویزای موقت تحصیل یا سرمایه‌گذاری هستند، در صورت تولد فرزندشان در چنین موقعیتی داخل خاک کشور اسپانیا می‌توانند، پس از گذشت یک سال درخواست دریافت اقامت برای فرزندشان را داشته باشند.

 • اسپانیایی بودن یکی از والدین

اگر شما با یکی از بومیان اسپانیایی ازدواج‌کرده باشید، فرزند شما برای ارائه درخواست تابعیت بسیار آسوده است. چراکه والدین این کودکان فقط بعد از یک سال می‌توانند، درخواست خود را ثبت نموده تا فرزندشان به‌راحتی به شهروند این کشور تبدیل شود. البته این یکی از بهترین روش‌ها برای اخذ تابعیت اسپانیا از طریق تولد برای ایرانیان است.

 • والدین متولد شده در اسپانیا

فرزندانی که یکی از والدین آن‌ها در اسپانیا متولدشده باشد، نیز حتی در صورت خارجی بودن والدین، مجاز به دریافت تابعیت برای خود است. دریافت اقامت اسپانیا برای فرزندان در چنین شرایطی نیز به دلیل شرایط قانون سهل، راحت‌تر به نظر می‌رسد.

VapeXYZ is a leading global distributor of disposable vapes, offering a wide selection of top brands at both wholesale and retail prices. We specialize in providing a diverse range of premium vape brands for bulk purchase, ensuring our products meet industry standards for a satisfying vaping experience.

Our product line includes the popular Al Fakher Vape, known for its robust flavor and long-lasting experience of up to 8000 puffs. We are proud to be a major distributor of Al Fakher Vape, offering both retail and wholesale options. We also provide the Al Fakher Crown Bar 8000, a favorite among our customers, available for Großhandel (wholesale) purchase.

VapeXYZ is also a trusted supplier of the Bang Box series, including the Bang Box 12000 and the Bang Box 20000, each offering a high number of puffs for extended vaping enjoyment. The Bang Vape series, including the Bang King 15000, is also part of our extensive collection, providing a rich and satisfying vaping experience.

We offer the Elf Box series, renowned for its sleek design and high puff count. Our collection includes the Elf Box 12000 and Elf Box 14000, each designed to deliver a unique vaping experience.

In addition, we carry the Waspe Vape, a brand known for its innovative design and quality.

Our commitment to quality and variety extends to our offering of the Waka Vape, and the RandM Tornado, each providing a unique vaping experience. We also offer the Puff Al Fakher, a compact and convenient option for vape enthusiasts.

At VapeXYZ, we cater to vape enthusiasts everywhere, shipping our products worldwide. Whether you’re looking for individual purchase or wholesale options, we provide flexible purchasing solutions to meet your needs. Discover top disposable vape brands such as Bang King, Al Fakher, RandM Tornado, Waspe, Waka, and more at Vapexyz.com. VapeXYZ is your best place to bulk buy disposable vapes at competitive prices.

The Al Fakher Crown Bar 8000 Puffs Disposable Vape Device is a popular product in the vaping market. This device is renowned for its high puff count, with each unit capable of delivering up to 8000 puffs. This makes it a long-lasting option for users, as indicated by various listings and user reviews.

The Al Fakher Crown Bar comes in a variety of flavors, including Peach Ice, Two Apple, and Berry Ice, among others. Some listings also mention unique flavors like White Flash and Gum. The device is also available in different pack sizes, ranging from single units to packs of 3, 5, and even 10. This offers flexibility to users depending on their usage patterns and preferences.

Several listings highlight the Al Fakher Crown Bar’s ability to produce a ‘big cloud’, indicating a strong vapor production that is often appreciated by experienced vapers. Some versions of the device are also rechargeable, adding to its longevity.

In addition to the standard Al Fakher Crown Bar, there are also Pro versions available. These likely offer enhanced features or performance, although specific details vary by listing. Some listings also mention a product called the Al Fakher Magic Love 8000 Puffs Crown Bar, suggesting a special edition or variant of the standard device.

Overall, the Al Fakher Crown Bar 8000 Puffs Disposable Vape Device is a versatile and durable option for vapers, offering a wide range of flavors, a high puff count, and strong vapor production. Its availability in various pack sizes and the presence of rechargeable and Pro versions further enhance its appeal to a broad range of users.

 • والدین بدون تابعیت

اگر والدین تابعیت هیچ کشوری را نداشته باشند، به فرزندان متولدشده آن‌ها در خاک اسپانیا تابعیت این کشور اعطا می‌گردد. به همین دلیل بسیاری از مهاجران برای رسیدن به چنین مقصودی تابعیت‌های پیشین خود را به‌صورت داوطلبانه لغو می‌کنند.

 • پدر و مادر ناشناس

فرزندانی که هویت آن‌ها مجهول بوده و هیچ نشان و علامتی از والدین آن‌ها در دست نیست، نیز مشمول دریافت تابعیت اسپانیا از طریق تولد می‌شوند. درواقع دولت اسپانیا خود را موظف به محافظت از این نوزادان بدون سرپرست می‌داند.

 • پذیرش توسط یک تبعه اسپانیایی

تمامی کودکانی که توسط یک تبعه اسپانیایی که دارای اصلیت اسپانیایی است، به فرزندی پذیرفته شود، نیز می‌تواند به ملیت این کشور درآید. توجه نمایید این موضوع فقط برای کودکان زیر ۱۸ سال صدق می‌کند.

پذیرش توسط یک تبعه اسپانیایی

مدارک لازم جهت مهاجرت از طریق تولد فرزند در اسپانیا

والدینی که تمایل دارند، بعد از مهاجرت به اسپانیا تابعیت را برای فرزندان خود اخذ نمایند، باید بتوانند مدارکی مانند گواهی سکونت والدین در اسپانیا، شناسنامه کودک، ترجمه رسمی شناسنامه پدر و مادر، گذرنامه والدین و گواهی از کنسولگری کشور مبدأ دال بر عدم صدور تابعیت برای نوزاد را ارائه نمایند.

مدارک لازم جهت اخذ تابعیت اسپانیا برای فرزند

شرایط اخذ پاسپورت اسپانیا برای فرزندان ایرانیان

شهروندان ایرانی بعد از اقامت اسپانیا برای‌آنکه موفق به دریافت تابعیت برای فرزندان خود شوند، چاره‌ای جز ابطال تابعیت ایرانی خود و اقامت در اسپانیا به مدت ۱۰ سال ندارند. پس از طی این دوره ۱۰ساله می‌توانند، برای فرزندان خود اقدام به اخذ تابعیت نمایند. این موضوع به دلیل عدم قبول ۲ تابعیتی بودن شهروندان بوده که کشور اسپانیا در میان قوانین خود قرار داده است. پس‌ازاین امر برای مسافرت به ایران باید برای خود و فرزندانتان مانند یک مهاجر رفتار نمایید. چراکه در صورت دریافت پاسپورت ایرانی، پاسپورت اسپانیایی شما و فرزندتان باطل می‌شود. البته این قوانین برای مهاجران دیگر کشورها کمی سهل‌تر برگزار می‌شود.

شرایط اخذ پاسپورت اسپانیا برای فرزندان ایرانیان

شرایط اخذ پاسپورت اسپانیا برای فرزندان افراد دو تابعتی غیرایرانی

همان‌طور که گفتیم ایرانیان برای مهاجرت به اسپانیا و دریافت تابعیت باید به ابطال تابعیت ایرانی خود بپردازند. ولی این کشور دو تابعیتی افراد را تحت شرایط محدودی برای کشورهایی خارجی دیگر (پرتغال، فیلیپین، آندورا و…) به‌غیراز ایران قبول دارد. در این شرایط فقط فرد مهاجر باید تضمین کند که تابعیت اسپانیا را تا مدت ۳ سال حفظ می‌کند. بدین ترتیب نوزادانی که دارای پدر ایرانی هستند در صورت متولد شدن در اسپانیا از داشتن اقامت اسپانیا و ایران به‌صورت هم‌زمان منع قانونی می‌شوند.

شرایط اخذ پاسپورت اسپانیا برای فرزندان افراد دو تابعتی غیر ایرانی

شرایط دریافت تابعیت اسپانیا برای فرزندان از طریق ویزای توریستی

مهاجرت به اسپانیا و دریافت تابعیت برای فرزندان از طریق ویزای توریستی امکان‌پذیر نیست. چراکه دولت اسپانیا چنین حقی را برای توریست‌ها قائل نبوده و چنین نوزادانی را واجد شرایط اخذ تابعیت نمی‌داند. این فرزندان می‌توانند از شرایط خوب درمانی و پزشکی این کشور بهره‌مند شده، اما با تابعیت والدین خود به کشورشان بازگردند.

شرایط دریافت تابعیت اسپانیا برای فرزندان از طریق زایمان

والدینی که گمان می‌کنند، در صورت متولد شدن فرزندشان در کشور اسپانیا می‌توانند، تابعیت این کشور را برای وی کسب کنند، در اشتباه بزرگی گرفتار شده‌اند. اسپانیا از قانون گردشگری زایمان تبعیت نکرده، بنابراین والدین غیرمقیم در اسپانیا که اقامتی ندارند، نمی‌توانند تابعیت این کشور را برای فرزند خود اخذ نمایند. این حق فقط برای نوزادانی برپا است که یکی از والدین وی دارای اصلیت اسپانیایی یا مقیم اسپانیا باشد.

شرایط دریافت تابعیت اسپانیا برای فرزندان از طریق زایمان

امکانات بهداشتی، درمانی و پزشکی مهاجران برای تولد فرزند در اسپانیا

ایرانیانی که دارای اقامت اسپانیا بوده و از خدمات بیمه‌ای برخوردار باشند برحسب نوع بیمه، قبل، حین و بعد از زایمان خدمات ویژه و درخور ستایشی را در بیمارستان‌های اسپانیا دریافت می‌کنند که به‌راستی قابل‌تأمل است.

خدمات قبل از زایمان

قبل از زایمان و در دوره بارداری یک پزشک خصوصی برای معاینه ماهانه مادر و جنین در اختیارشان قرار می‌گیرد. بر اساس تشخیص پزشک و در صورت نیاز، مادر می‌تواند از تست‌های پزشکی بیشتر نیز بهره‌مند شود. داروها، مراقبت‌ها و سنجش سلامتی مادر و جنین، همگی از خدمات خوب این دوره هستند.

خدمات حین زایمان

در زمان زایمان نیز بهترین امکانات و کادر پزشکی در اختیار مادر خواهد بود تا در محیطی آرام و بدون تنش و کاملاً استریل و بهداشتی یک زایمان راحت را تجربه نماید. در طول زایمان نیز می‌تواند، از همراهی یک نفر برحسب انتخاب خود بهره‌مند شده و در هفتمین کشور برتر جهان ازنظر پزشکی، زایمانی عالی را سپری کند.

خدمات بعد از زایمان

پس از زایمان نیز گروهی از ماماها و مأموران بهداشتی از مادر و کودک حمایت نموده و اطلاعات لازم را در جهت پرورش بهینه نوزاد به والدین ابلاغ می‌کنند. بررسی علائم رشد کودک، ارزیابی نشانه‌های حیاتی و هر آنچه به‌سلامت مادر و کودک مربوط است را بر عهده می‌گیرند. حتی خانه‌های بهداشت محلی نیز خدماتی مشابه آنچه ذکر نمودیم را عرضه می‌کنند تا دسترسی شمارا به چنین مراکزی بهداشتی سهولت بخشند.

امکانات بهداشتی، درمانی و پزشکی مهاجران برای تولد فرزند در اسپانیا

مزایای دریافت تابعیت اسپانیا از طریق تولد

به‌شرط آنکه والدین به صورتی کاملاً قانونی مهاجرت به اسپانیا و اقامت در این کشور را انتخاب کرده باشند. دریافت تابعیت اسپانیا از طریق تولد می‌تواند، برای فرزندان آن‌ها مزایای فراوان و قابل‌توجهی به دنبال داشته باشد.

 • امکان ارائه درخواست اقامت و کار برای والدین به همراه کودک بعد از یک سال
 • عدم بروز مشکل برای کودک در صورت ترک کشور و امکان دریافت اقامت بعد از بازگشت
 • برخورداری از تمامی حقوق شهروندی برای کودک
 • امکان برخورداری از حق رأی
 • پذیرفته‌شدن به‌عنوان یک شهروند اروپایی و امکان رفت‌وآمد به کشورهای حوزه شینگن
 • امکان شرکت در تمامی دوره‌های درسی و مقاطع تحصیلی در مدارس و دانشگاه‌ها
 • برخورداری از امکانات رفاهی و سلامتی در سطح کیفی بالا
 • اجازه راه‌اندازی بیزینس موردنظر در تمام کشورهای حوزه شینگن به‌صورت اتوماتیک
 • امکان سفر به تمام کشورهای اتحادیه اروپایی

مزایای دریافت تابعیت اسپانیا از طریق تولد

نحوه محاسبه هزینه‌های تولد فرزند در اسپانیا

هزینه‌های تولد فرزند به عواملی مهمی مانند نحوه پذیرش اقامت اسپانیا و وجود یا عدم وجود بیمه درمانی بستگی دارد. بدین ترتیب در صورت دریافت اقامت و بیمه و در صورت نبود چنین مؤلفه‌هایی این هزینه‌ها باهم متفاوت هستند. برای مثال مهاجرانی که با ویزای توریستی به اسپانیا سفرکرده‌اند، به دلیل عدم برخورداری از بیمه باید هزینه‌های زایمان، ویزیت، رادیولوژی، سونوگرافی و هرگونه فرایند مراقبتی را به‌صورت شخصی پرداخت نمایند. ولی والدینی که دارای اقامت اسپانیا به‌صورت موقتی یا دائمی هستند، به دلیل بهره‌مندی از مزیت بیمه درمانی، بخش عظیمی از هزینه‌های توسط شرکت بیمه پرداخت‌شده و در بسیاری موارد به دلیل پوشش قوی برخی بیمه‌ها، هزینه‌ها رایگان حساب می‌شود. البته تعیین هزینه‌ها و نحوه پرداخت آن توسط بیمه، به نوع بیمارستان انتخابی، نوع بیمه (دولتی، خصوصی) و سطح خدمات دریافتی نیز بسیار وابسته است.

امتیاز نوشته
Dafür wählen Sie dann einfach Ihr Bonus Konto aus und klicken dort auf Auszahlung. sowohl für Zudem stehen Ihnen nicht alle Zahlungsmittel zur Verfügung. online spielen Curacao eGaming ist eine der strengsten Aufsichtsbehörden in der Gambling Branche. mobile casino vulkan Das" "allein zeigt schon perish Glücksspiellizenz von Curacao, die Spieler völlig transparent recherchieren können. lesen sie