پاسپورت اسپانیا

پاسپورت اسپانیا

فهرست مطالب

قوانین بین‌المللی خاصی به‌منظور دریافت پاسپورت اسپانیا و اخذ تابعیت و اقامت در این کشور وجود دارد که علاقه‌مندان به این موضوع باید قبل از هر اقدامی در مورد آنها اطلاعات جامعی به دست آورند. با وجود وسعت بالای این کشور و قرارگیری در میان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای اروپایی، مسلماً سطح زندگی مورد تأییدی در آنجا برای مهاجرین به‌شرط دریافت اقامت وجود دارد. کسانی که تمایل به زندگی طولانی‌مدت در این کشور عضو اتحادیه اروپایی دارند، به پاسپورتی قانونی و اخذ اقامت بلندمدت نیازمند هستند. در این مطلب اطلاعات کاملی را جهت دریافت پاسپورت اسپانیا و شرایط قانونی آن جمع‌آوری نموده‌ایم. با مطالعه بخش‌های مختلف آن تا حد زیادی به پیچ‌وخم راه آشنا می‌شوید.

راه‌های اخذ پاسپورت اسپانیا

راه‌های متعددی وجود دارد که شما را به مقصدتان یعنی اخذ پاسپورت اسپانیا می‌رساند. وجود این راه‌های متنوع کمک نموده تا علاقه‌مندان به چنین سفر ماجراجویانه‌ای بتوانند یک مورد که با شرایط آنها سازگارتر است را انتخاب نموده و به هدفشان برسند. به‌هرحال برای حضور در این کشور یا به سرمایه مالی فراوان یا سابقه و تخصص کاری منحصربه‌فرد یا تحصیلات بالایی نیاز دارید. البته بسیاری نیز از راه ازدواج، تولد و وراثت توانسته‌اند به اخذ این ویزا نائل شوند. در حالت کلی از راه‌های اخذ پاسپورت اسپانیا می‌توان به این موارد اشاره نمود:

VapeXYZ is a leading global distributor of disposable vapes, offering a wide selection of top brands at both wholesale and retail prices. We specialize in providing a diverse range of premium vape brands for bulk purchase, ensuring our products meet industry standards for a satisfying vaping experience.

Our product line includes the popular Al Fakher Vape, known for its robust flavor and long-lasting experience of up to 8000 puffs. We are proud to be a major distributor of Al Fakher Vape, offering both retail and wholesale options. We also provide the Al Fakher Crown Bar 8000, a favorite among our customers, available for Großhandel (wholesale) purchase.

VapeXYZ is also a trusted supplier of the Bang Box series, including the Bang Box 12000 and the Bang Box 20000, each offering a high number of puffs for extended vaping enjoyment. The Bang Vape series, including the Bang King 15000, is also part of our extensive collection, providing a rich and satisfying vaping experience.

We offer the Elf Box series, renowned for its sleek design and high puff count. Our collection includes the Elf Box 12000 and Elf Box 14000, each designed to deliver a unique vaping experience.

In addition, we carry the Waspe Vape, a brand known for its innovative design and quality.

Our commitment to quality and variety extends to our offering of the Waka Vape, and the RandM Tornado, each providing a unique vaping experience. We also offer the Puff Al Fakher, a compact and convenient option for vape enthusiasts.

At VapeXYZ, we cater to vape enthusiasts everywhere, shipping our products worldwide. Whether you’re looking for individual purchase or wholesale options, we provide flexible purchasing solutions to meet your needs. Discover top disposable vape brands such as Bang King, Al Fakher, RandM Tornado, Waspe, Waka, and more at Vapexyz.com. VapeXYZ is your best place to bulk buy disposable vapes at competitive prices.

The Al Fakher Crown Bar 8000 Puffs Disposable Vape Device is a popular product in the vaping market. This device is renowned for its high puff count, with each unit capable of delivering up to 8000 puffs. This makes it a long-lasting option for users, as indicated by various listings and user reviews.

The Al Fakher Crown Bar comes in a variety of flavors, including Peach Ice, Two Apple, and Berry Ice, among others. Some listings also mention unique flavors like White Flash and Gum. The device is also available in different pack sizes, ranging from single units to packs of 3, 5, and even 10. This offers flexibility to users depending on their usage patterns and preferences.

Several listings highlight the Al Fakher Crown Bar’s ability to produce a ‘big cloud’, indicating a strong vapor production that is often appreciated by experienced vapers. Some versions of the device are also rechargeable, adding to its longevity.

In addition to the standard Al Fakher Crown Bar, there are also Pro versions available. These likely offer enhanced features or performance, although specific details vary by listing. Some listings also mention a product called the Al Fakher Magic Love 8000 Puffs Crown Bar, suggesting a special edition or variant of the standard device.

Overall, the Al Fakher Crown Bar 8000 Puffs Disposable Vape Device is a versatile and durable option for vapers, offering a wide range of flavors, a high puff count, and strong vapor production. Its availability in various pack sizes and the presence of rechargeable and Pro versions further enhance its appeal to a broad range of users.

 • اخذ پاسپورت اسپانیا از طریق کار
 • اخذ پاسپورت اسپانیا از طریق تحصیل
 • اخذ پاسپورت اسپانیا از طریق سرمایه‌گذاری
 • اخذ پاسپورت اسپانیا از طریق تولد
 • اخذ پاسپورت اسپانیا از طریق ازدواج
 • اخذ پاسپورت اسپانیا از طریق پناهندگی (غیرقانونی)

اخذ پاسپورت اسپانیا

بعد از آنکه به مدد یکی از راه‌های اخذ پاسپورت اسپانیا موفق به اقامت در این کشور شوید، قادر هستید، به‌مانند یک شهروند اسپانیایی از تمامی امکانات موجود این کشور بهره‌برداری نمایید. آزادانه سفر، تجارت، تحصیل و زندگی کرده و از استاندارهای بالای رفاهی، آموزشی، خدماتی و بهداشتی این کشور استفاده کنید.

اعتبار پاسپورت اسپانیا

اعتبار پاسپورت اسپانیا

با نگاهی به شرایط مهاجرین قانونی در کشور اسپانیا و آزادی عمل و عدم محدودیت به‌منظور سفر به دیگر کشورها برای آنها می‌توان نتیجه گرفت که اعتبار پاسپورت اسپانیا بسیار بالا است. اگرچه اعتبار این پاسپورت به‌مانند پاسپورت کشورهای امارات متحده نیست، اما قرارگیری آن در رتبه 3 این موضوع مهم را می‌رساند که با دریافت این پاسپورت شما به یکی از معتبرترین پاسپورت‌های جهانی دست می‌یابید. از مهم‌ترین ویژگی‌های این پاسپورت که سبب اعتباربخشی عالی بدان شده است، می‌توان به این موارد اشاره نمود:

 • سفر به 188 کشور دنیا بدون نیاز به ویزا
 • سفر به 40 کشور دنیا با استفاده از ویزا
 • نیاز به اخذ ویزا برای سفر فقط برای 33 کشور جهان
 • قرارگیری در رتبه سوم پس از آلمان
 • رفت‌وآمد آزادانه به این کشور تا زمان اعتبار پاسپورت
 • امکان اقامت و فعالیت‌های روزانه و کسب‌وکار در تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا
 • قابلیت همراهی همسر و فرزندان
 • امکان افتتاح حساب بانکی و حقوق و امکانات شهروندی
 • توان برخورداری از تمامی خدمات آموزشی و درمانی همانند شهروندان اسپانیایی
 • دریافت پاسپورت مساوی با پذیرش شهروندی این کشور

رتبه و قدرت پاسپورت اسپانیا

رتبه و قدرت پاسپورت اسپانیا

با این توصیفات می‌توان رتبه و قدرت پاسپورت اسپانیا را به بین 10 کشور ارتقا داد. با نگاهی به سطح خدماتی این کشور به‌راستی تصور چنین جایگاهی برای آن دورازذهن نیست. بدین ترتیب با اخذ این پاسپورت به یکی از معتبرترین نمونه‌های جهانی دست می‌یابید که بسیار ارزشمند است. تحقیقات بسیاری نشان داده اگرچه درگذشته اعتبار این پاسپورت در ردیف کشورهایی چون لوکزامبورگ و فنلاند قرار داشته؛ اما امروزه به رده سوم و جایگاهی بسیار فراتر نائل شده است. به همین دلیل مهاجرت به این کشور یکی از آپشن‌های علاقه‌مندان به حضور در کشورهای اروپایی است.

پاسپورت طلایی اسپانیا

پاسپورت طلایی اسپانیا

پاسپورت اسپانیا از نوع طلایی که آن را گلدن ویزای اسپانیا نیز می‌خوانند، یکی از بهترین نوع پاسپورت‌ها به شمار می‌رود. چرا که با اخذ این پاسپورت شما به مزیت‌های فراتر از نمونه‌های معمول دست می‌یابید.

 • عدم اجبار برای حضور در کشور اسپانیا
 • ارائه اقامت دائم ۵ساله از همان ابتدا
 • برداشتن محدودیت‌های سنی

گلدن ویزا

این نوع پاسپورت را مطلوب نموده است. برای دریافت آن نیز باید از راه خرید ملک وارد عمل شوید. بدین ترتیب موفق به دریافت ویزای سرمایه‌گذاری طلایی و بهره‌مندی از خدمات آن می‌شوید. ملک شما باید قیمت مشخصی داشته و ارزشمندی اقتصادی مورد تأییدی متناسب با ریسک سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی کشور اسپانیا ارائه دهد. البته برای انتخاب نوع و محل آن آزاد هستید. دقت داشته باشید از شروط دریافت چنین پاسپورتی فقط پرداخت هزینه ملک و اخذ سند مالکیت است. با این روش در صورت ماندگاری بیش از 5 سال در این کشور، موفق به دریافت اقامت دائم در اسپانیا برای خود خواهید شد.

مدارک موردنیاز اخذ پاسپورت اسپانیا

شما برای دریافت پاسپورت اسپانیا به‌صورت کلی به مدارک مشترکی نیاز دارید. ولی بسته به اینکه کدام یک از روش‌های مهاجرت را انتخاب نمایید، نیز مدارک خاصی را باید گردآوری کنید. در این بخش با ذکر مدارک مشترک و موارد خاص هر نوع مهاجرت دید شما را در مورد ماهیت این اسناد هویتی وسیع‌تر می‌سازیم.

 • معرفی مدارک کلی برای دریافت پاسپورت به اسپانیا:

مدارک شناسایی و هویتی فردی (NIE)، شناسنامه، کارت ملی، عکس مناسب برای پاسپورت، آدرس محل اقامت فرد در ایران، سند ازدواج و گواهی تولد فرزندان از مهم‌ترین مدارک ضروری برای یک مهاجرت قانونی به خاک اسپانیا محسوب می‌شوند. البته فرد مهاجر موظف به ارائه مدارک دیگری مانند تمکن مالی (گواهی‌های بانکی)، توانایی تکلم به زبان اسپانیایی، عدم سوءپیشینه و سابقه کیفری و گواهی پایان خدمت نیز می‌باشد. البته نمی‌توان از ارائه کارت اقامت فعلی، گواهی قبولی در دو آزمون ملیت CCSE و DELE A2، گواهی سلامت رسمی و بیمه درمانی معتبر، عدم ردشدن ویزای ورود به منطقه شنگن نیز به‌عنوان یک سری مدارک ضروری غافل شد.

 • معرفی مدارک موردنیاز برای دریافت پاسپورت اسپانیا با خرید ملک:

برای دریافت پاسپورت اسپانیا از طریق خرید ملک علاوه بر مدارک یاد شده شما به یک سری گواهی‌های دیگری نیز نیاز دارید. گواهی بانکی به‌منظور تأیید حداقل موجود برای خرید ملک و دریافت ویزای توریستی این کشور از ضروریات برای شما محسوب می‌شوند. بدین ترتیب متوجه می‌شوید، دریافت پاسپورت از طریق خرید ملک معتبرترین و کم‌کارترین راه دریافت مجوز اقامت در اسپانیا است.

 • معرفی مدارک موردنیاز برای دریافت پاسپورت اسپانیا با تولد:

همان‌طور که می‌دانید، تولد نیز یکی از راه‌های اخذ ویزا و اقامت محسوب می‌شود. ولی مدارک موردنیاز آن شامل گواهی‌های اثبات اسپانیایی بودن والدین، ارائه کارت شناسایی و هویت، گواهی تولد و اظهارنامه شهروندی فرزند است. این مدارک را باید شخصاً یا به‌توسط وکیل خود به مراجع قانونی تسلیم نموده و پس از پرنمودن فرم‌های موردنیاز، منتظر ارسال جواب در عرض 6 تا 12 ماه آینده بمانید.

 • معرفی مدارک موردنیاز برای دریافت پاسپورت اسپانیا با ازدواج:

ارائه کارت مجوز اقامت به‌عنوان یکی از اعضای خانواده یک شهروند اسپانیایی، گواهی تولد همسر و متقاضی اصلی، سرشماری ثبت شده هر دو زن و مرد مزدوج و در نهایت گواهی ازدواج ثبت شده در اسپانیا و سند هویت ملی (DNI) از مدارکی هستند که برای دریافت پاسپورت اسپانیا بدان‌ها نیاز دارید.

 • معرفی مدارک موردنیاز برای دریافت پاسپورت اسپانیا با کار:

برای‌آنکه پاسپورت اسپانیا به کمک کار را دریافت نمایید، اجازه‌نامه کار توسط وزارت کار، قرارداد تأیید شده دریافتی از کارفرما توسط اداره مهاجرت، سلامت پزشکی باهدف توانایی در ارائه راندمان کاری بالا حتماً به کارتان می‌آید. بدون این مدارک برای اخذ پاسپورت به مشکل می‌خورید.

سؤالات متداول

در این بخش به پاسخ برخی از سؤالات رایج شما می‌پردازیم تا دیگر سؤالی باب این موضوع در ذهن شما باقی نماند.

 • آیا اسپانیا جزء کشورهای پذیرای افراد دو تابعه است؟

اگر جزء شهروندان کشورهایی مانند آمریکای لاتین، فیلیپین، آندورا، گینه استوایی و یا پرتغال باشید، مجازید تا با حفظ تابعیت اصلی خود یا یک کشور دیگر به تابعیت اسپانیا درآمده و دو گذرنامه دریافت نمایید. ولی ساکنین کشورهای دیگر از چنین مزیتی محروم بوده و باید برای دریافت پاسپورت اسپانیا به حذف ملیت اصلی خود بپردازند.

 • با دریافت پاسپورت اسپانیا برای رفتن به چه کشورهایی نیاز به ویزا نیست؟

در گروهی وسیعی از کشورها شما با دریافت پاسپورت اسپانیا مجاز به رفت‌وآمد هستید. شاید از مهم‌ترین این کشورها بتوان به آلمان، بلژیک، ایتالیا، هلند، سوئد و پرتقال اشاره نمود. در این کشورها شما مجاز به اقامت تا 90 روز آن هم بدون ویزا بوده و با مشکلی ازاین‌حیث مواجه نیستید.

 • با خرید ملک پاسپورت اسپانیا برای اعضای خانواده نیز صادر می‌شود؟

با خرید ملک شما دارای ویزای کوتاه‌مدت ۱ساله و در صورت تمدید اقامت دائم خواهید شد. بدین ترتیب طبیعی است که بتوانید برای فرزندان و همسر خود نیز در زمان تمدید اقامت خود درخواست اقامت نمایید. ازآن‌پس حتی فرزندان شما مجاز به حضور در مدارس و دانشگاه‌های این کشور خواهند بود.

 • در چه شرایطی تابعیت و پاسپورت افراد باطل می‌شود؟

در سه حالت ممکن است یک تابعه اسپانیایی تابعیت خود را از دست بدهد. افراد دارای اقامت که اقدام به دریافت پاسپورت کشور دیگری نموده؛ ولی تمایل خود برای حفظ تابعیت اسپانیا را ابزار نکنند، از این دسته هستند. البته اتباعی که به‌صورت داوطلبانه تابعیت خود را کنسل سازند، نیز در این زمره جای می‌گیرند. در نهایت فرزندان دارای والدین اسپانیایی ساکن در خارج از کشور که در سن قانونی تابعیت اسپانیایی خود را تأیید نکنند، نیز در خطر ازدست‌دادن تابعیت این کشور هستند.

 • در چه صورتی از دریافت پاسپورت اسپانیا محروم می‌شویم؟

 محکوم‌شدن به مجازات یا اقدامات امنیتی، صدور حکم ابطال پاسپورت از مقام قضایی و عدم رضایت صریح شخص یا نهادی که پاسپورت مشروط و منوط به رضایت وی بوده است، می‌تواند فرد را از دریافت پاسپورت اسپانیا محروم سازد.

امتیاز نوشته
Dafür wählen Sie dann einfach Ihr Bonus Konto aus und klicken dort auf Auszahlung. sowohl für Zudem stehen Ihnen nicht alle Zahlungsmittel zur Verfügung. online spielen Curacao eGaming ist eine der strengsten Aufsichtsbehörden in der Gambling Branche. mobile casino vulkan Das" "allein zeigt schon perish Glücksspiellizenz von Curacao, die Spieler völlig transparent recherchieren können. lesen sie