تمدید اقامت تمکن مالی از طریق اداره مهاجرت اسپانیا

شرکت کارامون اسپانیا با بهره مندی از بهترین وکلای اسپانیایی مسلط به قوانین اقامتی و متخصص در امور مهاجرت کشور اسپانیا همراه با سال ها تجربه در ارائه ی پرونده های موفق با سفارت اسپانیا اقدام به درخواست نامه های اعتراض همراه با پیگیری از طریق تماس با سفارت و اداره مهاجرت اسپانیا برای هر پرونده می نماید.

جهت تمدید اقامت تمکن مالی از طریق اداره مهاجرت اسپانیا RECURSO ADMINISTRATIVO

برای درخواست این  اعتراض متقاضی  از زمان اخذ نامه ریجکتی تا درخواست نامه ی اعتراض یک ماه فرصت خواهد داشت.  این نامه اعتراض توسط اداره ی مهاجرت ایالت مربوطه در اسپانیا بررسی می شود و یک شانس مجدد برای متقاضی است که توسط یک وکیل اسپانیایی مسلط به قوانین و با اطلاع از مدارک قبلی ارائه شده و پیدا کردن راحل مناسب با استناد بر قوانین مهاجرتی اسپانیا اداره مهاجرت را جهت تمدید اقامت خود متقاعد نماید.

لیست تعرفه خدمات شرکت کارامون:

وکیل اسپانیایی متخصص
850 یورو

شرایط پرداخت: 50% پیش پرداخت، مابقی بعد از جواب مثبت.

امتیاز نوشته
Dafür wählen Sie dann einfach Ihr Bonus Konto aus und klicken dort auf Auszahlung. sowohl für Zudem stehen Ihnen nicht alle Zahlungsmittel zur Verfügung. online spielen Curacao eGaming ist eine der strengsten Aufsichtsbehörden in der Gambling Branche. mobile casino vulkan Das" "allein zeigt schon perish Glücksspiellizenz von Curacao, die Spieler völlig transparent recherchieren können. lesen sie